top of page
  • Yazarın fotoğrafıFırat Ç. Erdem

BOZULMUŞ KAS REKRUTMANI (İŞE / HAREKETE KATILIM MODELİ) - ALTERED MUSCLE RECRUITMENT

Yanlış (bozulmuş) statik hizalanmalar, zayıf postür sebepli uzunluk-gerilim ilişkileri, eklem disfonksiyonu ve miyofasyal yapışıklıklar bozulmuş kas rekrutmanına yol açabilir. Bu bozulan rekrutman, resiprokal (çift taraflı / karşılılı) inhibisyon (işlevin veya etkinliğin önlenmesi, durdurulması) nedenli oluşmaktadır. Normal halinden daha gergin bir yapıya dönüşmüş kas grubu (kısalma, aşırı aktivite ya da fasyal adezyonlar nedenli), nöral uyarıların azalmasına ve (hareket sırasında) agonist / antagonist dengenin bozulasına neden olur. Bozulan kuvvet-çiftleri dengesi, Resiprokal inhibisyon sebeplli sinerjik baskınlığa yol açarak (yani ana hareket ettirici yapının eksiğini de telafi ederek, kendi iş yükünün üstünde beceri ortaya koyarak), beşerî hareket sistemi segmentlerinin tamamını etkiler.

Örneğin, sıkı bir psoas kası, nöral uyarıyı azaltarak, gluteus maksimus kasının optimal aktivasyon ve harekete katılım becerisini etkileyerek bozulan bir kas rekrutmanı(yani bozulan kas aktivasyon gücü ve işe katılım modeli bozukluğu) yaratabilir. Gluteus maksimus’un bozulan kas rekrutmanı ve azalan kuvvet üretimi, (Gluteus maksimus birincil kalça ekstansörü olduğundan) kalça ekstansiyonunda değişiklik yaratarak, sinerjistler (hamstring grubu) ve stabilizörler (erektör spina) tarafından hareket sisteminin desteklenmesine, kaçakların telafi edilmesine ve asli görevlerinin dışında zayıf Gluteus maksimus kasının yerine iş yükü yüklenmelerine neden olur. Buda zaman içinde aşırı gerilerek zorlanan hamstring kaslarına ve bel ağrısına yol açar. Bozulmuş kas rekrutmanı, statik hizalanmayı (kasların bağlı olduğu eklemlerde uzunluk-gerilim ilişkilerini ve doğru eklem hizalanmalarını), postürü ve beşerî hareket sistemi segmentlerini, negatif etkileyerek yaralanmalara yol açar.

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page